Rozkład dnia

Strona główna
Aktualności
Rozkład dnia
Umiejętności absolwenta przedszkola
Programy
Kadra Przedszkola
Rekrutacja

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

600800

Schodzenie się dzieci.

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).

 

800 – 830

Zabawy integrujące grupę Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.

 

830 – 900

Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

 

900 – 1000

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 

1000 -1100

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, służące realizacji ich pomysłów.

 

1100 – 1200

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. na placu przedszkolnym, na boisku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

 

1200 – 1240

Przygotowanie do obiadu. Obiad.

1240 – 1300

Popołudniowe czytanie książek. Ćwiczenia relaksacyjne i inne.

1300 - 1345

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

1340 - 1400

Przygotowanie do podwieczorku, Podwieczorek.

1400 -1600

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

Zajęcia dodatkowe.

Zalecane warunki i sposób realizacji*

1)      co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)      co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼) , dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3)      najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

4)      pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

* zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (DzU z dznia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17)

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ  –  800 - 1300

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Grupa młodsza

1300-1330 - j. niem.   

 

1430 – 1500rytmika

 1400 – 1430 _ j. niem.

1430 – 1500 rytmika

 

Grupa starsza

 1400- 1500 _ religia

1000 – 1030 _ j. niem

1330-1400  – rytmika

 1500-1600– tańce

 1330 – 1400- gimn. korekcyjna

1400-1430 – rytmika

 1135 – 1205 _ j. niem.

 1400 – 1430- gimn. korekcyjna

 

Przygotowanie i przeprowadzenie przedszkolnych uroczystości oraz imprez wyzwalających pozytywne emocje oraz pozwalających na prezentowanie własnych umiejętności.

Imprezy przedszkolne

Termin realizacji

- Święto Obry – sprzątanie świata

wrzesień

- piknik jesienny

wrzesień

- Mikołajki

grudzień

- projekt bożonarodzeniowy

grudzień

- bal karnawałowy

luty

- pożegnanie zimy – powitanie Wiosny

marzec

- piknik rodzinny

czerwiec

- Dzień Dziecka – wyjazd do teatru

czerwiec

- pożegnanie przedszkola

czerwiec