Rekrutacja

Strona główna

Komunikat

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr  4 w Międzyrzeczu

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

          Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr  4 w Międzyrzeczu informuje, że w terminie od 05  – 13 maja  2016 r.
do godziny 1400,
 dla dzieci 4 i 5 letnich zostanie przeprowadzony uzupełniający nabór na wolne miejsca do oddziałów przedszkolnych.

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.  

 

Międzyrzecz,29.04.2014 r.                                                                                              Dyrektor

    (miejscowość, data)                                                                                                                                Szkoły Podstawowej nr 4

                                                                                                                                  w Międzyrzeczu

                                                                                                                    mgr Alicja Utrata-Błochowicz

Wniosek do pobrania

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

MIĘDZYRZECZ, UL. DŁUGA  102

 ZAPISY  DO  PRZEDSZKOLA

NA  ROK  SZKOLNY 2016/2017

GODZINY  FUNKCJONOWANIA  PRZEDSZKOLA: 

                           OD  PONIEDZIAŁKU  -  DO  PIĄTKU  –    600 –  1600

ZAPISY  PROWADZI  I  BLIŻSZYCH  INFORMACJI  UDZIELA  SEKRETARIAT  SZKOŁY    PN.  -   PT.  W  GODZ.  800 – 1400.

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW OD  10  MARCA 2016 r.

Uchwała nr XVIII/154/16 w sprawie określenia kryteriów naboru

Zarządzenie Burmistrza Międzyrzecza w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli

Regulamin rekrutacji 2016

 

   Dokumenty do pobrania:

Podanie do przedszkola w formacie doc. lub pdf.  Druki podania można pobrać również w sekretariacie szkoły.