Kadra Przedszkola

Strona główna
Aktualności
Rozkład dnia
Umiejętności absolwenta przedszkola
Programy
Kadra Przedszkola
Rekrutacja

Dyrektor - Alicja Utrata-Błochowicz
Nauczycielki - Iwona Mikowska

                        Maria Puślednik

                        Bernadeta Toczek-Kaczmarek

                        Patrycja Pastuszyńska - język niemiecki

                        Kamila Mokrzycka - rytmika

                        Piotr Soja - taniec

Psycholog - Katarzyna Owczarek

Pedagog - Anita Kaczmarek

Logopeda - Anita Kaczmarek, Bernadeta Toczek-Kaczmarek

„Dobro dziecka naszym wspólnym celem”

Dlatego dzieciom zapewniamy:

 • świetną zabawę
 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z MEN)
 • wprowadzenie różnych metod pracy z dziećmi
 • budzenie zdolności muzycznych, plastycznych i językowych
 • zajęcia dodatkowe
 • pomoc logopedyczną
 • wycieczki, spotkania
 • imprezy organizowane w ciągu roku w przedszkolu
 • spacery, zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

Rodzicom oferujemy:

 • pikniki rodzinne
 • udział w uroczystościach przedszkolnych
 • zajęcia otwarte.

Gwarantujemy:

 • fachową kadrę pedagogiczną
 • życzliwą, pełną ciepła i radości atmosferę
 • dobrze przygotowane dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole